ആഭരണങ്ങൾ കെട്ടി സുന്ദരിയാവാൻ തനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. അസുഖം ബാധിച്ച പെൺ കുട്ടിയുടെ എറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്ത് മലബാർ ഗോൾഡ്

ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് വൈറൽ കുറിപ്പ് ദിവസേന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി മാറാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി പലരുടെയും ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിതം മാറിയ ഒരു പെൺ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇരുപത് വയസുള്ള പാലാക്കരി പെൺ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി അറിയിച്ചു …

ആഭരണങ്ങൾ കെട്ടി സുന്ദരിയാവാൻ തനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. അസുഖം ബാധിച്ച പെൺ കുട്ടിയുടെ എറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്ത് മലബാർ ഗോൾഡ് Read More »