മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു രൂപം മാറ്റം വരുത്തിയെന്നു കാണിച്ചും, നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇ ബുൾ ജെറ്റിന്റെ വാഹനം മോട്ടോർ വകുപ്പ് പിടികൂടിയത്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ഫാൻ ഫോളോവെഴ്‌സ് ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബേർസാണ് ഇ ബുൾജെറ്റ് എന്ന വാൻ ലൈഫ് ചാനൽ. ഇതിനകം തന്നെ ലക്ഷക്കണിക്കിന് ആരാധകർ ഉള്ള ചാനൽ കൂടിയാണ് ഇവരുടേത്. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ആയി ഇവരുടെ വാഹനത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ രൂപം മാറ്റിയെന്നും നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ കാണിച്ചാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇവരുടെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത്. വാഹനം മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു രൂപമാറ്റം …

മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു രൂപം മാറ്റം വരുത്തിയെന്നു കാണിച്ചും, നികുതി അടച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇ ബുൾ ജെറ്റിന്റെ വാഹനം മോട്ടോർ വകുപ്പ് പിടികൂടിയത് Read More »