എന്നും രാത്രിയിൽ ഇവൾ ഒറ്റക്ക് എവിടേക്കാണ് പോവുന്നത്, ഒരുപാട് പണവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് പണിയാ ചെയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം.. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച മോശപ്പെട്ട അനുഭവകുറിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി പെൺ കുട്ടി

അമ്മ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ ആണെങ്കിൽ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കിടപ്പിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ ഒരു ദായനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ. ഒടുവിൽ കുടുബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ തോളിൽ ഏറ്റി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചവടത്തിനിറങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അനുഭവ കുറിപ്പ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ആയി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിത പ്രാരപ്തവും പല കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം തളർത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കുടുബത്തിൽ ആൺ കൂട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്താ ചെയ്യുക. അന്നേരം തന്റെ കുടുമ്പത്തെ തന്റെ തോളിൽ …

എന്നും രാത്രിയിൽ ഇവൾ ഒറ്റക്ക് എവിടേക്കാണ് പോവുന്നത്, ഒരുപാട് പണവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് പണിയാ ചെയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം.. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച മോശപ്പെട്ട അനുഭവകുറിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി പെൺ കുട്ടി Read More »