തന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഈ പൊന്ന് മോൾ ചെയ്‌തത്‌ കണ്ടോ രാഖി എന്ന പെൺ കുട്ടിയുടെ ജീവിത കഥ ഇങ്ങനെ

മകളെ സംരഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തന്റെ മകളെ അതൊന്നും അറിയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും മിക്ക അച്ഛനും അമ്മയും. എന്നാൽ അച്ചന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ എത്ര മകൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പെൺ കുട്ടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ഹൈദരബാദ് സ്വദേശി ആയ രാഖി എന്ന പെൺ കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ …

തന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഈ പൊന്ന് മോൾ ചെയ്‌തത്‌ കണ്ടോ രാഖി എന്ന പെൺ കുട്ടിയുടെ ജീവിത കഥ ഇങ്ങനെ Read More »