എന്നെക്കാളും ഒരുപാട് പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു വിനുവേട്ടന്. അദ്ദേഹത്തിന് പൊക്കം കൂടിയത് കൊണ്ട് വീട്ടുകാർ ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്തു എന്നാൽ വിനുവേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ മതിയെന്ന്.. മനസ്സ് തുറന്ന്‌ മഞ്ജു രാഘവ്

പൊക്കം ഇല്ലായിമയുടെ പേരിൽ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പരിഹാസങ്ങളിൻ കളിയാക്കലും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു പെൺ കുട്ടിയാണ് മഞ്ജു രാഘവ്. തന്റെ ഈ പരിമിതകളെ മറന്ന് കൊണ്ട് ഇന്ന് മഞ്ജു നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ ആണ്. ഇന്നിപ്പോൾ മഞ്ജു ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സിനിമ താരവും കൂടതെ കായിക താരവും കൂടിയാണ്. ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പുച്ഛിച്ചവരെയും പരിഹസിച്ചവരുടെ മുന്നിലും നല്ല അന്തസോടെ ആണ് മഞ്ജു ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. തന്റെ പരിമിതികളെ മാറ്റിവച്ചു ഇന്ന് പലർക്കും …

എന്നെക്കാളും ഒരുപാട് പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു വിനുവേട്ടന്. അദ്ദേഹത്തിന് പൊക്കം കൂടിയത് കൊണ്ട് വീട്ടുകാർ ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്തു എന്നാൽ വിനുവേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ മതിയെന്ന്.. മനസ്സ് തുറന്ന്‌ മഞ്ജു രാഘവ് Read More »