അമ്മ ഡിവോഴ്സ് ആയത് കൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചീത്ത ആയത് എന്ന്‌ അയാൾ മുഖം നോക്കി പറഞ്ഞു.. എന്നാൽ പെൺ കുട്ടി കൊടുത്ത മറുപടി ഇതായിരുന്നു

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈറൽ കുറിപ്പുകൾ ദിനപ്രതി വൈറൽ ആവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ അത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ് റെസ ഷാജിദ എന്ന പെൺ കുട്ടിയുടെ ഒരു കുറിപ്പ്. അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അഞ്ചാമത്തെ പിറന്നാളിന് അവൾക്ക് ആദ്യം ആയി ഒരു ടോയ് ഗൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. പിനീട്‌ അങ്ങോട്ട് ഓരോ പിറന്നാളിനും ഓരോ സമ്മാനങ്ങൾ പതിവായി. കൂടതെ കഥക്കും കരാട്ടെയും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തനിക് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ …

അമ്മ ഡിവോഴ്സ് ആയത് കൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചീത്ത ആയത് എന്ന്‌ അയാൾ മുഖം നോക്കി പറഞ്ഞു.. എന്നാൽ പെൺ കുട്ടി കൊടുത്ത മറുപടി ഇതായിരുന്നു Read More »