20 കോഴിക്ക് വെറും 750 രൂപ ഈ പദ്ധതിക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഇന്ന് ഈ മഹാമാരി സമയത് ജോലി ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന നിരവധി ആൾകാർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി കൊറോണ കാരണം ഇല്ലാതായി. മികച്ച വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇത് തനെയാണ്. സാമ്പത്തികമായി ഇവർ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ആണ്. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആവിശ്യത്തിന് പലരോടും കൈ നേടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആണ്. ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒരു പോലെ പേടിക്കുന്ന കൊറോണ കാരണം തന്നെയാണ്.

എന്നാൽ ജോലി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾകായി പുതിയ ഒരു പദ്ധതി എത്തിയിരികുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കായി ഇപ്പോൾ അടുക്കള തോട്ടം മുട്ടക്കോഴി പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗാമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സഹായം എത്തിയിരുക്കുന്നത്. 20കോഴിയും കുടും 750 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത്. ഈ സമയത് ജോലി നഷ്പ്പെട്ടു എന്ത് ചെയണം എന്ന് അല്ലോയ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ സഹായം ആയിരിക്കും. ഇതിലൂടെ അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കൻ പറ്റും.

ഈ കോഴിവളർത്തിലുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ചിലവുകൾ നോക്കാനും സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകാനും ഈ പദ്ധതിയിൽ കൂടി പറ്റാവുന്നത്. ഈ പദ്ധതികായി നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആണെന്ന് ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള വിഡിയോയിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ആർക്കൊക്കെ ഇത് നേടാൻ പറ്റും ഇന്നുള്ള എല്ലാ വിവരവും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു പദ്ധതി ഉപകാരപ്പെടും.

ഈ സമയത്ത് ഇത് പോലെ കഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ജീവിതം മുന്നോട് കൊണ്ട് പോവാൻവേണ്ടി ഈ ഒരു പദ്ധതി എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും. ഈ കൊറോണക്കാലം നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ യധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്തായാലും ഈ ഒരു പദ്ധതി എല്ലാവരെയും മാക്സിമം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *